DIAGNOZA - polega na rozpoznaniu trudności z jakimi zgłasza się osoba poszukująca pomocy; w miarę potrzeb wzbogacona o wykonanie niezbędnych testów psychologicznych; pozwala na ustalenie najlepszej formy pomocy; od 1 do 3 spotkań

PORADNICTWO - forma pomocy psychologicznej ograniczona do poszukiwania najlepszych sposobów rozwiązania konkretnej trudnej sytuacji powstałej w życiu osoby poszukującej pomocy; od 1 do 5 spotkań

PSYCHOTERAPIA - systematyczna i długotrwała forma pomocy; polega na poszukiwaniu przyczyn przeżywanych przez pacjenta trudności i odkrywaniu nowych sposobów funkcjonowania; prowadzi do korzystnych zmian zachowania i postaw pacjenta;
minimum 20 sesji

BADANIA PSYCHOLOGICZNE - testy dotyczące intelektu, osobowości, postaw wewnątrz rodziny, organicznych uszkodzeń mózgu, stanu zdrowia psychicznego. Testy dostępne w gabinecie:

- Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (pomiar intelektu; od lat16)
- CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
- Test Drzewa
- INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
- RISB Test Niedokończonych Zdań Rottera
- STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
- SZONDI Eksperymentalna Diagnostyka Potrzeb
- TAT Test Apercepcji Tematycznej
- TPB Test Piramid Barwnych
- BENDER Wzrokowo-Motoryczny Test Gestalt
- DUM Diagnoza Uszkodzeń Mózgu
- GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego
- Rysunek Rodziny

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem badań uprzejmie proszę o informację na ten temat przy telefonicznym umawianiu wizyty.

E-PORADY - pisemna forma pomocy skierowana głównie do osób, które mają ograniczone możliwości kontaktu z psychologiem